Silicon Valley: Connect to your Inner-Net

Over zingeving gesproken, ik word op mijn wenken bediend en raak in een opperbeste stemming. In mijn Harari reeks (start: 7/11/’17) kom ik tot de conclusie dat Yuval Harari het omgekeerde wil bereiken van wat hij zegt (blog 29/12/’17). Zou dat zo zijn, dan is hij daarin nu al geslaagd, of beter: op de goede weg. In 360 magazine vertelt Nelly Bowles over de twijfels van Silicon Valley kopstukken over de zin van hun werk. Wordt de wereld wel beter van onze uitvindingen? En masse trekken deze ‘techies’ zich voor bezinning terug in een voormalig hippiehotel.
Uitgangspunt: het enorme succes van internet heeft dan wel op grote schaal verbinding mogelijk gemaakt (overigens in mijn ogen een zeer positieve prestatie in een wereld waarin grenzen moeten vervagen), maar mensen niet geholpen om met zichzelf in contact te komen. Welkom techies in de wereld van de spiritueel geïnteresseerden! In het hotel worden programma’s gepresenteerd over depressies; internetverslaving; de virtuele werkelijkheid in relatie tot spiritualiteit. De zielenpijn van de techies wordt grondig aangepakt.
In afwachting van de sessie ‘Connect to your Inner-Net’ (mooi!) wordt er zuurdesem-roggebrood gegeten, koude kombucha gedronken (gezond!) en besproken dat Silicon Valley in contact gebracht moet worden met zichzelf (zeer waar!). “Iedereen heeft een ziel, het gaat erom die te vinden.”, vertelt een aanwezige. Twijfels komen op tafel. “De beslissingen die wij nemen hebben invloed op meer dan een miljard mensen...” Het Inner-Net-Schema bevat mindful wandelen, mindful eten, oefeningen in compassie en zelfcompassie, nadenken over de integratie van werk en leven, en tot slot yoga.
Gewerkt wordt aan het gevoelsleven van de deelnemers. Wat een geweldige cultuurverandering.
Opdat het vooral ook moge doorklinken in de omgang met technische ontwikkelingen.

Alledaagse Wijsheden

“Gevoel maakt geen denkfouten.”

MindfulCentrum.nl 

“De grondstof voor de accu van uw iPhone wordt in ieder geval door kleine kinderen met de blote handen uit de Congolese grond gehaald. Van dat profitariaat moeten we af.”

Philip Blom'Rewilden'

(vervolg)

Een oude spirituele wijsheid: wat je gelooft, ervaar je. Geen wonder dat Albert zich gedragen voelt door zijn intense verbondenheid met dieren, planten, voorouders. En dat hij bepaalde dieren niet zal doden om zich niet de toorn van de natuurgeesten (malasei) op de hals te halen. En als je gelooft dat er een straffende God is met vele geboden en jijzelf zondig geboren bent, dan ervaar je dát met de bijbehorende angsten.
Geen wonder dus als je gelooft te leven in een onbezielde ruimte, afhankelijk van een willekeurig (nood)lot, zonder zingeving, dat de pillen ter verdoving van het gebrek aan vervulling niet aan te slepen zijn. Dat geldt zeker voor oudere generaties, mensen die uit de druk-druk-druk hectiek in de laatste levensfase beland zijn. Wat extra bezoekjes zullen onvoldoende helpen, de zinloosheid breekt je op.
Het afgelopen decennium is in Nederland het aantal mensen met een depressie met zo’n twintig procent gestegen.
Hoe buigen we dit om? Arita Baaijens pleit voor ‘rewilden’ van de menselijke geest. Zeker nuttig. Ze legt het verder niet uit, maar ik stel me erbij voor dat het instinct weer bewust ervaren gaat worden. We willen niet terug naar de primitieve levensstaat, maar we kunnen wel onze instincten beter gebruiken zonder de destructieve kanten ervan. Voor die laatste zijn we bang en roepen ons verstand te hulp in een poging de instincten om zeep te helpen. Maar juist die instincten liggen aan de basis van het gevoel van verbondenheid en vervulling.
Het instinctieve weten komt uiteraard ook planeet aarde ten goede. Dus ja, op een niet-destructieve wijze vormgegeven zijn we gebaat bij een mate van rewilden.

Alledaagse Wijsheden

“Het uitzicht van de innerlijke rust wordt altijd verstoord door de misthoorn van het verstand.”

Erwin Boersma

“Alleen voelend Leven, natuurlijk Leven, kan de vervulling brengen zonder welke ‘het leven’ inderdaad maar een trieste zaak is; een leven dat alleen uit wil en verstand bestaat, is onvruchtbaar.”

Eva PierrakosPapoea vrienden in Bosavi

“Om de plek van de mens in de onbevattelijke kosmos te bepalen verzint elke cultuur, ook de onze, verhalen en mythen. De verhalen zijn verzonnen, de gevolgen niet.” Een uitspraak in Happinez van de Nederlandse ontdekkingsreiziger en bioloog Arita Baaijens. Gevolgen voor bewoners van Bosavi Papoea-Nieuw-Guinea zijn dat zij in een bezield bos wonen en praten met met vogels die boodschappen doorgeven. Baaijens heeft het zelf ervaren, “een waanzinnige ervaring, met niets te vergelijken”. Gevolgen van westerse verhalen zijn welvaart en een groeieconomie vanwaaruit aan de natuur geen rechten worden toegekend.
Baaijens ervaart de uitbundigheid en overdaad van de natuur in Bosavi. Bewoner Albert leidt haar rond, en vertelt haar de verhalen over natuurwezens en voorouders die in het bos leven. Deze verhalen houden het bos levend. Ze ervaart dat kennis bij Albert belichaamd weten is, zijn universum is meer dan bij ons een continuüm, bestaat niet uit losse onderdelen, is ook sensueler. Natuurlijk zijn Nomadisch levende samenlevingen, net als de onze, niet perfect, stelt Baaijens, maar zij bedachten hun eigen oplossingen voor de uitdagingen van hun leefomgeving.
Een indrukwekkend verhaal over de diepe verbondenheid met de natuur. Albert woont alleen, zijn kinderen wonen bij zijn familie, zijn vrouw is in het kraambed overleden. Is hij eenzaam? Nee, zeker niet, want de vogels, zijn ‘gevederde vrienden’, zingen zijn naam, zijn vrouw en andere doden praten met hem. Onze verhalen hebben als gevolg dat mensen gemiddeld veel langer leven, en op oudere leeftijd vaak depressief en eenzaam zijn, waarvoor bergen pillen worden aangeleverd. Hoe kunnen we die verhalen ombuigen en het goede behouden?
                                                             Wordt vervolgd

Alledaagse Wijsheden

“Wie de ontstaansgeschiedenis van Alberts grot wil ontkrachten met het argument dat mythes of natuurwezens op fantasie berusten, heeft er niets van begrepen. Mythes zijn per definitie onwaar, hun werkelijke functie is het on­verklaarbare vertalen naar een beeld dat het menselijk bestaan glans verleent en het mysterie intact laat. Dat hebben mijn Papoeavrienden in Bosavi heel goed begrepen.”
 

“Van mijn reizen leerde ik dat mens en natuur niet wezenlijk van elkaar verschillen. Het maakt eigenlijk niet uit of een berg of bos nu wel of niet denkt: wat ertoe doet, is wat een mens gelooft. Stilstaan en voelen hoe de aarde draait, weten waar je vandaan komt, een relatie aangaan met de dingen om je heen helpt een mens om zijn plek te vinden in systemen die de menselijke maat ontstijgen.”
 

Arita BaaijensLicht & Verlichting

Weinig is zoveel in overdrachtelijke zin beschreven als het licht. Niet verwonderlijk, spiritueel staan liefde en licht op een lijn. Door de duisternis van moeilijke levensperioden licht vinden, duidt op innerlijke transformatie. De wereld ziet er anders uit, omdat je van de duisternis hebt geleerd. Menigeen zal dergelijke perioden in het leven herkennen.
Licht is het blijvende, duister het vergankelijke. Martin Luther King heeft het plastisch uitgedrukt. Duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan dat. Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat. Licht en liefde zijn daarmee van oudsher belangrijke religieuze en spirituele symbolen.
Verlichting is in alles de straling van de eeuwigheid herkennen, onafhankelijk of deze zaken in de tijdgeest als goed of kwaad worden beschouwd.
Opmerkelijk dat met zo’n lange bestaansgeschidenis in de 18e eeuw de term verlichting gekoppeld werd aan een westerse intellectuele stroming, waarbij het verstand vereerd wordt, ten koste van het hart en de intuïtie. Er zijn wetenschappers die wel aan de oorspronkelijke betekenis aandacht schenken, zoals de Amerikaanse filosoof Douglas Berger. Hij bestudeert het boeddhisme, transformatie is daarbij een belangrijk begrip. Volgens deze leer heeft de mens geen vaste identiteit, zij verandert voortdurend, een dynamisch zelf. Verlichting is in het Indiase boeddhisme “een lichtgevende mentale staat, waarin je open staat voor de wereld, en daarmee ook de wereld verlicht.”
Mooi, maar als je zoveel overdrachtelijks hebt gelezen over licht, dat aan het einde van de tunnel altijd aanwezig is, is een concrete waarneming ook prettig. Die komt van Wiet van Broeckhoven: “De kans is erg groot dat het licht aan het einde van de tunnel de koplichten zijn van een aankomende trein.”

Alledaagse Wijsheden

“Wie het licht niet ver-draagt
went aan de schemering
en vervolgens aan het donker.”

Carla Pols

“Er is een licht dat voorbij alle dingen op aarde schijnt, voorbij de hoogste, de allerhoogste hemel. Dat is een licht dat in uw hart schijnt.”

Chandogya Upanishad

“Er is slechts één grote oorspronkelijke gedachte, Die gedachte, Liefde genoemd, is de Schepper en aard van al wat is, met licht als instrument, waarmee het grote wandkleed van ons wereldtoneel geweven is.”  

Aaron2018 op weg naar....

Het is weer het jaargetijde van de rijtjes voorspellingen. Uit spirituele hoek komt mij weinig vrolijks ter ore en deze mensen zouden toch bij uitstek moeten weten dat ze met hun negatieve energie bijdragen aan selfulfilling prophecy. Het vluchtelingenvraagstuk verslechtert; economische zeepbellen spatten uiteen; ouderen gaan meer klagen, meer op 50+ Krol stemmen; Friesland wil zich afscheiden. (Dat laatste is wel zeer onwaarschijnlijk als armste provincie van Nederland, het is niet het relatief rijke Spaanse Catalonië.)
De in 2011 overleden alchemistisch georiënteerde Andre Molenaar deed voorspellingen voor onder meer 2018. De wereld stevent af op een financiële crisis wat in november duidelijk wordt. Uit een rapport in april zal blijken dat de milieuproblemen onomkeerbaar zijn. In de zomer kunnen we een kabinetscrisis verwachten. De vrijheid van de Nederlander wordt ingeperkt en de gezondheidstoestand loopt terug. Egoïsme wordt de hoofdtoon. Ook weinig verheffend dus.
Geef mij maar de verwachte trends die de Belgische Iris De Feijter voor het blad Weekend bij elkaar sprokkelde. Om te beginnen spreekt mij de dit jaar verwachte tegenbeweging tegen de welig tierende voedseldogma’s erg aan. Voorts wordt papa hét nieuwe rolmodel in de mode, de man van morgen zit midden in een emacipatieproces. Er komt een nieuwe aandacht voor focus op de werkvloer, niet steeds door mailtjes etc. gestoord worden.
Ten slotte een inspirerende startende trend: in 2018 opent in een buitenwijk van Almere het eerste zelfvoorzienende dorp. Andere landen, zoals België, Duitsland, Noorwegen zullen volgen, en daarna de rest van de wereld. De bewoners zijn veelal jonge gezinnen die duurzaam willen wonen, dicht bij de natuur, zelf energie opwekken, eigen voedsel kweken, eigen water zuiveren, afval recyclen. Ook wel ReGen Villages genoemd, afgeleid van regeneratief. “Van ego naar eco”, kijk, daarmee kan ik 2018 in!

Alledaagse Wijsheden

“Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.”

Shuang

“Voorspellen is erg moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.”

Niels BohrGoede voornemens waarmaken

Ja, dat weten we, er is niets nieuws onder de zon. Maar nader beschouwd ontkennen we het vaak ook. En al die ongelofelijke ontdekkingen dan die mensen hebben gedaan... Is het internet niet nieuw?! Nee, alle voorwaarden ervoor waren al aanwezig, het bestond dus al, wel is het manifest gemaakt. Het bestond als een mogelijkheid die zichtbaar, tastbaar, werkbaar werd. Eva Pierrakos legt het met behulp van haar gids helder uit.
In een tijd van goede voornemens is dit een belangrijk inzicht om de eeuwige vraag ‘hoe maak je ze waar?’ te lijf te gaan. Het voornemen zelf is een sterk creatieve kracht en wat zit dan het slagen in de weg? Het is vooral je eigen geloof in de beperktheid van het leven, stelt Pierrakos. Je denkt of zegt bij voorbaat dat het niet gaat lukken, om je te beschermen tegen kritiek en afkeuring. Laat het afhanke- lijke kind in je los en voel je sterk vanuit je eigen kern.
Onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft ook goede voornemens, las ik in de Volkskrant. Hij wil de ouderenzorg verbeteren en de eenzaamheid onder ouderen stoppen. Zijn uitgangspunt dat geen doelen stellen veel erger is dan er een niet halen, valt toe te juichen. Maar of hem dat gaat lukken via het intensiveren van huisbezoeken (“Gewoon erop af, alle deuren langs.”) is de vraag. Daar heeft hij zelf ook wel oog voor, een bezoekje doorbreekt niet zomaar de eenzaamheid. Als je toenemende eenzaamheid onder ouderen écht wilt stoppen, dat merkbaar en meetbaar wilt maken, zul je het meer moeten zoeken in het bevorderen van de innerlijke ontwikkeling. Zelf verantwoordelijk- heid nemen, geloof in eigen krachten stimuleren.

Alledaagse Wijsheden


“Je kunt niet creëren wat je je niet kunt voorstellen.”


“Naarmate je anderen hun bestaansrecht geeft, of dat je gelegen komt of niet, zul je werkelijk je eigen rechten vinden. (...) Als je op het verkeerde niveau wilt blijven winnen, kun je niet winnen.
Als je op dat niveau kunt verliezen, dan win je. Dan kom je onvermijdelijk bij de kern van jezelf, waarin elke kracht ligt die je je maar kunt voorstellen.”


Eva Pierrakos